10 foremal han onsk att du kommer anfora kungen eder dejt